Novootvorené múzeá v žrebčíne

 V roku 2013 boli slávnostne otvorené 2 expozície v žrebčíne v Kopčanoch. Ako prvá a nákladnenšia bola expozícia prírodovedeckého múzea, ktorá je situovaná do priestorov bývalej kaplnky a nájdete v nej aj exponáty staršie ako tisíc rokov. Druhá expozícia sa nachádza v najstaršej zachovalej stajni a je zameraná hlavne na poľnohospodárstvo a chov koní. Návštevníci môžu zhliadnuť aj expozíciu starých jazdeckých sedieľ, ktorá je umiestnená v zrekonštuovaných priestoroch prvého poschodia zadného traktu žrebčína. Na prehliadku žrebčína doporučujeme včasné objednanie sa cez telefón alebo email.