Preteky

 

Organizujeme športové jazdecké akcie:

 

- Verejný tréning v parkúrovom skákaní

- Parkúrové preteky

- Westernové preteky

- Hubertova jazda

Termíny                      Výsledky