Jazdecká škola

 

Aktivity jazdeckého oddielu

 

Jazdecký výcvik:

- Základný jazdecký výcvik

- Vychádzka pre pokročilých

- Výcvik jazdca s vlastným koňom

- Hipoterapia

- Voltíž

- Príprava jazdcov na získanie  licencie

- Príprava pokročilých jazdcov na preteky v základnej drezúre a parkúrovom skákaní

 

Jazdecký výcvik

Vychádzka pre pokročilých

Hipoterapia

Voltíž

Skúšky základného výcviku jazdcov

Parkúr