Ustajnenie koní

 

- kapacita boxov 33,

- počet výbehov 10,

- vonkajšia jazdiareň 80 x 40 m, so zavlažovacím systémom,

- opracovisko 40 x 40 m,

- krytá jazdiareň 40 x 15 m,

- kompletný skokový materiál.